Memòria EMT

Realitzat a: Proactiv
Disseny de la coberta de la Memòria Anual de la EMT
(Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona)